Kanisa la Moravian Tanzania, Jimbo la Mashariki

Ushirika wa Kinondoni
Misisiri - Mtaa wa Gulwe
S. L. P 20494 Dar es Salaam


Tel: +255 22-2761561 / +255 743-008462
Barua Pepe: info@kinondonimoravian.org