Utangulizi

Historia ya Ushirika wa Kinondoni  inaanza kwa kuwatambua baadhi  ya wakristo waliojitoa mhanga  kuratibu/kukusanya waumini na  baadae kuanzishwa kwa kituo  ambacho leo kinajuikana kama  Ushirika wa Kinondoni. Kazi hiyo  ilifanywa na ndugu, Benjamini  Mwalwisi, ndugu John  Mwakyembe  na ndugu Edwini  Mwaipopo (ambaye alikuwa ni   Mwalimu wa Kwaya). Kiongozi  wao alikuwa ni ndugu Benjamin  Mwalwisi. Kazi kubwa ilikuwa ni  ya  uinjilisti wa kwaya iliyokuwa  ikiongozwa na Mwalimu Edwini  Mwaipopo. Baadaye idara zingine  za kanisa zilianzishwa na  ziliongozwa na hawa wafuatao:
St.Christ

Machapisho ya nyimbo za kwaya